Omgevingsvisie Losser

In maart 2023 stelde de gemeenteraad de Omgevingsvisie vast. De Omgevingsvisie beschrijft het toekomstbeeld voor onze gemeente. De Omgevingsvisie gaat over zaken als wonen, werken en samen leven in Losser.

De Omgevingsvisie is gemaakt met inbreng van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Op deze website vindt u meer informatie over de Omgevingsvisie.


Wat is een Omgevingsvisie?

Wanneer krijgt u met de Omgevingsvisie te maken?

Waarom een Omgevingsvisie?

De Omgevingswet bundelt allerhande bestaande wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, water, milieu in één nieuwe wet. In de Omgevingswet is vastgelegd dat iedere gemeente een Omgevingsvisie moet opstellen.

Losser is een gemeente waar het goed wonen, leven en recreëren is. Om dit in de toekomst zo te houden, hebben we in de Omgevingsvisie keuzes gemaakt. Samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners  willen we deze keuzes omzetten naar concrete acties.

De Omgevingsvisie is belangrijk voor iedereen. Het gaat tenslotte over de toekomst van onze gemeente. Heeft u in de toekomst een plan dat niet in het geldende bestemmingsplan of omgevingsplan past? Bijvoorbeeld als u samen met uw kern of wijk iets wilt ontwikkelen. Of als u uw bedrijf wilt vergroten. Dan geeft de Omgevingsvisie aan wat voor uw plan belangrijk is.

In de Omgevingsvisie beschrijven we wat we echt belangrijk vinden voor de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Het gaat over ontwikkelingen en oplossingen die vaak voor meerdere kernen of wijken gelden. Of voor een groot gedeelte van het buitengebied. Belangrijke onderwerpen komen aan bod zoals: wat voor woningen moeten we bouwen en waar is ruimte voor bedrijven of waterberging? Of waar kan je in de toekomst nog sporten of recreëren? De Omgevingsvisie is dus voor iedereen belangrijk!

Omgevingsvisie Losser

In maart 2023 stelde de gemeenteraad de Omgevingsvisie vast. De Omgevingsvisie beschrijft het toekomstbeeld voor onze gemeente. De Omgevingsvisie gaat over zaken als wonen, werken en samen leven in Losser.

De Omgevingsvisie is gemaakt met inbreng van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Op deze website vindt u meer informatie over de Omgevingsvisie.


Wat is een Omgevingsvisie?

Wanneer krijgt u met de Omgevingsvisie te maken?

Waarom een Omgevingsvisie?

De Omgevingswet bundelt allerhande bestaande wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, water, milieu in één nieuwe wet. In de Omgevingswet is vastgelegd dat iedere gemeente een Omgevingsvisie moet opstellen.

Losser is een gemeente waar het goed wonen, leven en recreëren is. Om dit in de toekomst zo te houden, hebben we in de Omgevingsvisie keuzes gemaakt. Samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners  willen we deze keuzes omzetten naar concrete acties.

De Omgevingsvisie is belangrijk voor iedereen. Het gaat tenslotte over de toekomst van onze gemeente. Heeft u in de toekomst een plan dat niet in het geldende bestemmingsplan of omgevingsplan past? Bijvoorbeeld als u samen met uw kern of wijk iets wilt ontwikkelen. Of als u uw bedrijf wilt vergroten. Dan geeft de Omgevingsvisie aan wat voor uw plan belangrijk is.

In de Omgevingsvisie beschrijven we wat we echt belangrijk vinden voor de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Het gaat over ontwikkelingen en oplossingen die vaak voor meerdere kernen of wijken gelden. Of voor een groot gedeelte van het buitengebied. Belangrijke onderwerpen komen aan bod zoals: wat voor woningen moeten we bouwen en waar is ruimte voor bedrijven of waterberging? Of waar kan je in de toekomst nog sporten of recreëren? De Omgevingsvisie is dus voor iedereen belangrijk!