Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer informatie.

Losser is een gezonde en veilige gemeente

Losser is leefbaar en bewoonbaar

Het is 2035. Als overheid staan we midden in de samenleving. We weten wat er leeft en speelt in de samenleving. Via passende regelgeving is het gelukt om belangrijke stappen te zetten op 6 ambities. We zijn een deskundige overheid en zijn helder in en over onze keuzes.

Losser werkt samen

Het is 2035. We merken dat de Losser een aantrekkelijke gemeente is om te wonen en te werken. Het is gelukt (passende) werkgelegenheid te behouden en aan te trekken. Onze bedrijventerreinen zijn in trek en op locaties van voormalige agrarische bedrijven in het landelijke gebied worden succesvol nieuwe bedrijven opgestart. Ons woningaanbod is divers en de voorzieningen in de kernen zijn op orde. Jongeren blijven vaker en langer wonen in onze gemeente.

Het is 2035. Wij zijn een vitale gemeenschap. In de afgelopen jaren is er veel gerealiseerd op het gebied van bewegen in de buurt en sportactiviteiten. Een steeds grotere groep mensen wordt daardoor gezond oud in onze gemeente. Onze fysieke leefomgeving nodigt uit tot ontmoeten en verblijven. Door middel van gerichte campagnes en voorlichting weten we veel inwoners te bereiken en te activeren. Sociaal onveilige plekken en situaties hebben we aangepakt, zodat onze inwoners zich veilig voelen op straat.

Leefbaar Losser: prettig wonen in de gemeente 

Leefbaar Losser: prettig wonen in de gemeente 

Losser is een gezonde en veilige gemeente

Het is 2035. We merken dat de Losser een aantrekkelijke gemeente is om te wonen en te werken. Het is gelukt (passende) werkgelegenheid te behouden en aan te trekken. Onze bedrijventerreinen zijn in trek en op locaties van voormalige agrarische bedrijven in het landelijke gebied worden succesvol nieuwe bedrijven opgestart. Ons woningaanbod is divers en de voorzieningen in de kernen zijn op orde. Jongeren blijven vaker en langer wonen in onze gemeente.

Het is 2035. Wij zijn een vitale gemeenschap. In de afgelopen jaren is er veel gerealiseerd op het gebied van bewegen in de buurt en sportactiviteiten. Een steeds grotere groep mensen wordt daardoor gezond oud in onze gemeente. Onze fysieke leefomgeving nodigt uit tot ontmoeten en verblijven. Door middel van gerichte campagnes en voorlichting weten we veel inwoners te bereiken en te activeren. Sociaal onveilige plekken en situaties hebben we aangepakt, zodat onze inwoners zich veilig voelen op straat.

Losser is leefbaar en bewoonbaar

Losser werkt samen

Het is 2035. Als overheid staan we midden in de samenleving. We weten wat er leeft en speelt in de samenleving. Via passende regelgeving is het gelukt om belangrijke stappen te zetten op 6 ambities. We zijn een deskundige overheid en zijn helder in en over onze keuzes.